EET ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB 1. část

 
Proč se zavádí ? A co to je?   Elektronická evidence tržeb je systém, který eviduje každou hotovostní platbu ne centrálním serveru F...

Proč se zavádí ? A co to je?

 

Elektronická evidence tržeb je systém, který eviduje každou hotovostní platbu ne centrálním serveru Finanční správy. Není rozhodující, zda je obchodník plátce daně z přidané hodnoty, či ne. Platí stejně pro drobné živnostníky a velké firmy .Ani výše obratu není rozhodující pro zařazení do EET. Kdo a jak  musí evidovat tržby?

 

  1. Ubytovací a stravovací služby                                         od 1. prosince   2016
  2. Maloobchod a velkoobchod                                             od 1. března     2017                  
  3. Ostatní s výjimkou vybraných řemesel                         od 1. března     2018
  4. Určitá řemesla                                                                    od 1. Června     2018

 

Mezi určitá řemesla patří textilní výroba, výroba  toaletních a plastových výrobků , výroba kovových konstrukcí, specializované  stavební činnosti, opravy počítačů pro domácnost poskytování osobních služeb (např. kadeřnice,kosmetičky)    

Evidovat se budou platby v hotovosti , platby žetony, kupony, poukázkami, šeky, směnkou  a  platby kartou.    Proč se budou evidovat také platby kartou, které zanechávají elektronickou stopu?   Cílem e-tržeb je evidence většiny plateb v maloobchodě za zboží služby. Platby kartou druhou největší skupinou   hned  po platbách v hotovosti, proto nebudou vyloučeny, aby data  zasílaná Finanční správě neměla  omezenou vypovídající  hodnotu .

Evidovaná tržba současně splňuje formální náležitosti-způsob placení a zakládá rozhodný příjem-druh činnosti. U fyzických osob je rozhodným příjmem z podnikání, příjmy z pronájmu a z příležitostných činností sem nepatří. U právnických osob veřejně prospěšných poplatníků nepatří  do rozhodného příjmu příjem z hlavní neziskové činnosti

 

Zda se EET bude týkat právě Vás rozhoduje klasifikace ekonomických činností   CZ-NACE.  Od 1. prosince budou EET podléhat  ubytovací, stravovací a pohostinské služby (CZ –NACE  skupina 55 a 56)  

Evidence tržeb za ubytován v soukromí    u typech  pronájmu, které zdaňuje poplatník podle §9 zákona o daních z příjmů se evidovat nebudou.

Pronájmy, které jsou poskytovány poplatníky na základě Živnostenského  oprávnění  , mohou být krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobý pronájem  spadají do evidence tržeb (kód CZ-NACE 50.22).Rekreační a krátkodobé ubytování zahrnuje i ubytování  v bytech . Poskytování rodinných domů, bytů apartmánů k dlouhodobějšímu  užívání (CZ-NACE 68.20.1) se tržby neevidují.

Od 1. března 2017 se povinnost evidovat tržby rozšíří na maloobchod a velkoobchod (CZ –NACE 45,46,47)

Kdy zavést evidenci při souběhu činností? Samostatně každou podle toho, v jaké etapě mají povinnost  evidovat tržby, nebo může začít evidovat obě zároveň?  Pokud je jedna z činností jen doplňková,  je provozována  ve stejné provozovně a současně tržby z této činnosti nepřevyšují částku 175 000 Kč a tvoří maxim. 49 % všech plateb je tato činnost  minoritní a bude mít stejný režim jako činnost hlavní

Př. 1 PEPA provozuje současně  restauraci a prodejnu potravin.  Ani   restaurace,  ani obchod není minoritní činností. Tržby z restaurace musí evidovat v 1. fázi od 1. prosince 2016, tržby z prodejny potravin v druhé fázi od 1. března   2017.  Může se  rozhodnout začít evidovat od 1. 12. 2016 jak tržby z restaurace, tak tržby z prodejny. Nemůže ovšem začít evidovat  tržby  z restaurace  až od 1.3. 20017 společně s tržbami z prodejny potravin.

 

Př. 2   Eva  provozuje kadeřnictví a doplňkově prodává šampony. Za rok prodá paní  Eva   šampóny  cca za 35 tis. Kč, což odpovídá 5 % z celkových tržeb.  Kadeřnické služby (CZ-NACE  skupina  96.02) začnou evidovat tržby ve 4. etapě od 1. června 2018, prodej šamponů  (CZ-NACE  sk. 46.45) by měla  evidovat od  1.3.2017, ale protože  prodej šampónů je pro paní Evu minoritní činností,  začně evidovat tržby  ve čtvrté etapě od 1.června 2017

Zdroj: www.financnisprava.cz

Ing. Tomáš Hajdušek : Elektronická evidence tržeb