Platba daně z nemovitých věcí přes SIPO

 
Finanční správa zavádí počínaje rokem 2016 novou možnost platby daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).

Zájemce o tento způsob placení odevzdá nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku svému správci daně Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO spolu se spojovacím číslem SIPO.