Použití režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby

 
Od 1. 10. 2016 dochází k zavedení režimu přenesené daňové povinnosti na poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona o e...

Od 1. 10. 2016 dochází k zavedení režimu přenesené daňové povinnosti na poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona o elektronických komunikacích (z. 127/2005) a to prostřednictvím:

  • Přístupu k sítím elektronických komunikací
  • Propojení sítí elektronických komunikací
  • Prodeje a nákupu těchto služeb

Služba elektronických komunikací spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, a to včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb, které se používají v sítích pro rozhlasové a televizní vysílání a kabelovou televizi.

Do služeb elektronických komunikací nepatří a nezapočítává se hodnota přenášené informace.

Př. Za službu elektronické komunikace lze zahrnout datové připojení k síti Internet, ale webové služby (e-mail, webhosting, vyhledávače) do této služby nepatří.

Režim přenesené daňové povinnosti se použije na poskytování vymezených služeb na úrovni velkoobchodu. Příjemcem služby v elektronických komunikacích spadajících do režimu přenesené daňové povinnosti nemůže být plátce, který je konečným spotřebitelem.

V praxi může nastat situace, kdy budou poskytovány společně se službou elektronických komunikací (spočívající v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací) i služby, jejichž postatou tento přenos signálů není. Pak bude třeba rozhodnout, která činnost je hlavní, a tato činnost bude určovat daňový režim celého plnění.