Povinnost podat daňové přiznání k DPH jen elektronicky

 
Od 1. 1 .2016 dochází ke zrušení § 101a, odst. 3 zákona o DPH, všem plátcům DPH vzniká povinnost podat Přiznání k DPH výlučně elektronickou formou.

Elektronické podání lze učinit zprávou odeslanou z Vaší datové schránky, nebo lze podání odeslat prostřednictvím daňového portálu, tzv. EPO. K autentizaci elektronicky podaných podání přes EPO lze použít elektronicky zaručený podpis nebo přihlašovací údaje z datové schránky.