Sdělení pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k daňovému zvýhodnění 2016

 
Dne 25.4.2016 byl ve Sbírce zákonů (částka 49/2016) vyhlášen zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z p...

Dne 25.4.2016 byl ve Sbírce zákonů (částka 49/2016) vyhlášen zákon č. 125/2016 Sb.,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“) tak, že dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění podle § 35c odst. 1

zákona na druhé dítě z částky 15 804 Kč na částku 17 004 Kč ročně a na třetí a každé další

dítě z částky 17 004 Kč na částku 20 604 Kč ročně. Uvedený zákon nabývá účinnosti

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. dnem 1. května

2016.

Za předpokladu, že poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění u plátce daně z příjmů ze závislé

činnosti, pak se toto zvýšení poprvé použije při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc květen

  1. Zbývající část nároku na daňové zvýhodnění za kalendářní měsíce leden až duben

2016 bude poplatníkovi zohledněna v souladu se zákonem v rámci ročního zúčtování záloh

a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016, popř. v rámci daňového přiznání k dani

z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016.

 

Zdroj : http://www.financnisprava.cz