Jako mzdová účetní obstarám vše, co výpočet mzdy a personalistika vyžadují:

  • Měsíční zpracování mezd a personalistiky.
  • Měsíční hlášení zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení (zaměstnanci - zdravotní, sociální pojištění).
  • Zajištění zákonných povinností při nástupu zaměstnance - oznámení o nástupu do zaměstnání.
  • Zpracování a podání ELDP (Evidenčního listu důchodového pojištění) přesně dle pokynů OSSZ.
  • Roční zúčtování daně zaměstnanců.
  • Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.
  • Zastupování před úřady při daňové kontrole.
  • Vypracování různých potvrzení pro zaměstnance - potvrzení o příjmu, potvrzení o zaměstnání, apod.

 

Mzda pro zaměstnance bude do vašich rukou odevzdaná v dohodnutém termínu, a v dohodnuté podobě. Legislativní podpora je samozřejmostí.

Potřebujete pomoci s Vaší personalistikou? Navrhuji setkání, osobní nebo i telefonické.