Brání vám časová tíseň - nové obchodní příležitosti, odvrácení hrozících problémů - podat daňové přiznání včas?
Nebo plánujete hotovost - výhodnější bude zaplatit daň v prodlouženém termínu?

Právě pro Vás je řešením odklad daňového přiznání.

Jako Váš daňový poradce odklad daně zařídím. Od Vás potřebuji pouze plnou moc. Odklad se vztahuje také na zaplacení daňové povinnosti. Daň mohu odložit pro fyzické i právnické osoby.

V rámci této služby nabízím daňovou optimalizaci. Na základě podkladů z účetnictví sestavím přiznání k dani z příjmů včetně příloh.

Služba nezahrnuje kontrolu účetnictví - účetních dokladů. Pouze v případě individuální dohody.

Potřebujete zařídit odklad daně? Sjednejme si schůzku, osobní či telefonickou.